mehrestan2
  • ما را دنبال کنید

معرفی پژوهشکده مهرستان

پژوهشکده مهرستان، یکی از واحدهای وابسته به مرکز «احیاء اندیشه و سیرۀ علوی» است. مرکز «احیاء اندیشه و سیرۀ علوی» مجموعه‌ای‌ است مردم‌نهاد و فعال در امور خیر، که تمرکز خود را بر تربیت و تعلیم با رویکردی اسلامی، عقلانی و با محوریت زیربنایی‌ترین نهاد تربیت، یعنی خانواده قرار داده ‌است.

 مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی برای تحقق اهداف و رسالتی که تعریف نموده نیاز به ساز و کاری داشت تا در فضایی عالمانه بتواند با شناسایی و رصد زودهنگام مسائل حال و آینده و ارائه راهبردهای عملیاتی و کارآمد، مسیر الگوسازی، جریان‌سازی و گفتمان‌سازی را هموار نماید. بدین منظور اندیشکده مهرستان در سال 1396 راه‌اندازی شد و با ایجاد کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف و تعریف پروژه‌های پژوهشی بدیع سعی نمود تا در راستای رسالت و اهداف ترسیم‌شده نقش‌آفرینی نماید.

 

اندیشکده های مهرستان

اخیرا با اخذ مجوز از دانشگاه اصفهان، اندیشکده در سطحی گسترده تر تحت عنوان پژوهشکده مهرستان و با رویکرد مطالعات حکمرانی قرار گرفت. در این سطح، هر یک از گروه های اندیشکده، خود تبدیل به یک اندیشکده مستقل شده و در ذیل پژوهشکده، فعالیت خود را آغاز نمودند. این اندیشکده ها بر اساس چارت سازمانی جدید شامل  چهار اندیشکدۀ خانواده، تربیت، توسعۀ مدیریت، و مدل سازی و خط مشی پژوهی می باشند.